Prosjektet "Leknes rulleski- / flerbruksløype"

rulleski-1

Leknes Skiklubb er i planleggingsfasen av en ny løypetrase som skal gi flotte skimuligheter, hele året. Vi ser nye muligheter for aktiviteter gjennom å anlegge en rundløype i forbindelse med eksisternde anlegg mellom Lofothallen og traktorveien på Fygleåsen.

rulleski-2

Vi ser for oss å utvide bredden på løypa fra Lofothallen og frem til "nerløypa". Nerløypa opparbeides frem til traktorveien på Fygleåsen og en ny sløyfe bygges slik at vi får en rundløype. 

På vinterstid vil en slik rundløype kunne prepareres med kunstsnø i perioder med lite snø. Snøkanon er eget prosjekt som planlegges ferdigstillt i 2015.

For å få variert aktivitet på sommerstid ønsker vi å asfaltere "rundløypa". Den kan da både brukes til rulleski og av bevegelseshemmede. Gjennom asfaltering vil det også kunne bli gode løypeforhold om vinteren med relativt lite snø, ved at løypemaskinen ikke drar med seg opp grus.

For å få helårlig bruk er vi avhengig av lys og dermed blir det også satt opp lysstolper langs den nye løypa.

Det er kommet flere innspill om tilrettelegging av aktiviteter i områdeti forbindelse med dette prosjektet, og ett av de vi vil se nærmere på er standplass for skiskyting.

Hvor raskt vi får realisert disse planenen er i hovedsak avhengig finansiering og velvilje fra grunneiere i området. De gode erfaringene vi har fra tidligere prosjekter gjør at vi er svært positive til at vi skal kunne få til et nytt, flott anlegg i løpet av et par års tid.

Vi håper også på din støtte!

 

Bli sponsor du også! 
- Bli med å støtt opp rundt det flotte arbeidet som klubben gjør for nærmiljøet 

BLI
MEDLEM

Medlemmer er viktig for Leknes Skiklubb da dette danner grunnlag for offentlig støtte til vår virksomhet.
Mer info om medlemsskap

Støtt oss med din grasrotandel

SMS "Grasrotandelen 991982280" til 60000

eller via

Vippsnr.: 14095

Kjøp billig strøm via

BYTT til Idrettstrøm, SPAR penger og STØTT Leknes Skiklubb

Leknes
skiklubb

Organisasjonsnummer
991 982 280

Adresse
Skogkanten 27
8370 Leknes

Kontonr
4580.14.17861
Kopirett, Alle rettigheter © 2024 - Leknes Skiklubb